ביטול עסקה והחזרת מוצרים לרוכשים באתר

ככל ועומדת לך זכות לביטול עסקה, בהתאם לתנאי רכישת המוצר ו/או לחוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981, הנך רשאי/ת למסור הודעת ביטול עסקה, באחת מהדרכים הבאות:
באמצעות שיחת טלפון לשירות הלקוחות של החברה, בטלפון: 1-700-702-767
בכל אחד מסניפי רשת Bגוד
בדואר רשום לכבוד: ביגוד האופנה לכל ובזול בע"מ מרכז לוגיסטי קיבוץ עין שמר ד.נ. חפר 3881600
למייל לכתובת דוא"לbgoodonline@bgood.co.il ווטסאפ: 054-9188026:
באמצעות קישורית ייעודית המוצגת באתר, או באמצעות צ'אט באתר (ככל שזמין)

בהודעת הביטול יש לציין את השם, מספר הזהות, מספר הטלפון הנייד ואת מספר ההזמנה

מדיניות ביטול עסקה:

הזכות לביטול עסקה מוקנית למשתמש שביצע את הרכישה באתר, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הפריט, או מיום קבלת מסמך עם פרטי העסקה, לפי המועד המאוחר ביניהם

במקרה שהמשתמש שביצע את העסקה הוא אדם עם מוגבלות, "אזרח ותיק" (מעל גיל 65) או "עולה חדש" (עד 5 שנים) כהגדרתם בחוק, הוא יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עם פרטי העסקה, לפי המאוחר,
ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח, ובכלל זה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה החברה זכאית לבקש מהמשתמש תעודה המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. הזכות לביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה בין הפריט ו/או המפרט של הפריט בפועל, לעומת פרטי הפריט או המפרט שלו כפי שמופיעים באתר, הינו בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט.
ביטול העסקה והחזרת הפריט, או החלפתו בפריט אחר, או קבלת זיכוי, יבוצע באמצעות החזרת הפריט לאחת מחנויות הרשת בצירוף חשבונית קנייה, פתק החלפה, או מסמך עם פרטי העסקה ובכפוף לתנאים הבאים:

  • הפריט תקין, לא הוסרו ממנו תוויות ו/או אביזרים נלווים, ולא נעשה בו כל שימוש.
  • הלבשה תחתונה, גרביונים, חלקים תחתונים ובגדי ים – אינם ברי החלפה ו/או החזרה.
החזר כספי במקרה של ביטול העסקה יבוצע אך ורק באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה או בהטבה, הסכום שיוחזר יהיה הסכום ששולם בפועל, דהיינו לאחר הנחה או הטבה.
ביטול עסקה, החלפת הפריט במוצר אחר, או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה אך ורק בחנויות הרשת, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת, וכפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת הפריט על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ובכפוף לכל דין.