• קיבוץ עין שמר ד.נ מנשה 38816
    • 04-6321169
    • bgoodonline@bgood.info